Om Nordpall

Nordpall er en nordnorsk palleprodusent i Hadsel i Vesterålen. Vi har et bredt utvalg av engangspaller med høy kvalitet og har stor fleksibilitet på leveranser. Nordpall kan levere både store og små kvanta, samt levere på kort varsel. Kortreiste paller senker også transportkostnadene for en bedrift og gjør ikke minst miljøavtrykket mindre, et ansvar og en verdi som er viktigere og viktigere for bedrifter og næringslivet generelt i dag.

Nordpall leverer i dag om lag 200 000 paller i året og etterspørselen øker. Blant annet disse er kunder av Nordpall: Nordlaks, Berg Seafoods, Saga fisk, Egil Kristoffersen og sønner, Skretting, Myre fiskemottak, Hopen fisk og Myre saltfish group.

Nordpall har alle påkrevde godkjenninger og sertifiseringer fra Mattilsynet og oppdaterer disse jevnlig, deriblant ISMP15-godkjenningen.

Historien vår

I 1987 kom familien Hansen reisende fra Båtsfjord til Tømmervika på Stokmarknes. Finn Hansen kjøpte seg et gammelt fiskebruk i Tømmervika for å ha som base for reketrålerne sine. I Tømmervika kom det etter hvert flere bedrifter til og Tømmervikgruppen ble etablert som morselskap.

Ettersom markedet endra seg, faset Hansen seg ut av næringen som reder og jobbet videre som skipper. Hos Hansen i Tømmervika leide en pallefabrikk lokaler. Bedriften gikk ikke som forventet for den lokale palleprodusenten og Hansen tilbød seg å overta fabrikken slik at ikke tilbudet skulle forsvinne fra lokalnæringen.

I dag heter morselskapet F. Hansen Holding og inn under dette ligger datterselskapene Nordpall AS, Tømmervikgruppen AS, Gulle Eiendom AS, Nordnorsk brønnboring AS og Vestskjær 2 AS.

Nordpall har flyttet fra Tømmervika, men befinner seg fremdeles på Stokmarknes. Etterspørselen etter paller øker og nå satser Nordpall stort ved å bygge fabrikk med ny og moderne produksjonslinje.

Nordpall og Tømmervikgruppen deltar i et forprosjekt gjennom Egga Utvikling som skal avdekke mulighetene for å starte sagbruk i Vesterålen. Gjennom å være med på å utvikle kompetansemiljø, dele kunnskap om materialer, produksjon og paller, skape arbeidsplasser og gjennom å samarbeide med og støtte det lokale næringslivet søker Nordpall å være en bidragsyter til vekst og bærekraftige lokalmiljø og samfunn.

«Vi er en familiebedrift som er vant til å stå i lag og hjelpe hverandre. Vi leverer alltid på det vi sier og det vi lover. Alt handler om gjensidig respekt, samarbeid og felles verdiskapning.”

Ivan Hansen

Driftssjef, Nordpall

Følg oss på Facebook